"herroepen" vertalen - Engels

Schoenen Dames 582337 Laarzen Suède Prada 1HHS4dxUqw

NL
volume_upherroepen {ww.}
Schoenen 582337 Prada Suède Laarzen Dames
EN
 • to repeal
 • to revoke
 • to abjure
 • to retract
 • to recant
Meer informatie
 • Vertalingen en voorbeelden
Vertalingen en voorbeelden

NL herroepen volume_up {werkwoord}

herroepen
more_vert
 • open_in_new Link naar #bron#
 • warning Vraag om herziening
Ik weet zeker dat ze zullen adviseren de wet te herroepen.
expand_more I think I could guarantee they would recommend the act be repealed.
more_vert
 • open_in_new Link naar #bron#
 • warning Vraag om herziening
In mijn verslag wordt nadrukkelijk gesteld dat het besluit van augustus samen met enkele andere besluiten dient te worden herroepen.
My report specifically states that the August Decision should be repealed along with other decisions.
more_vert
 • open_in_new Link naar #bron#
 • warning Vraag om herziening
Wij willen dat het arrest van de rechtbank voor staatsveiligheid tegen de burgemeester van Istanbul en tegen de 16 ondernemers wordt herroepen.
We also call for the repeal of the ruling by the state security court against the mayor of Istanbul and the 16 businessmen.
Nike Design Roses Sneakers Womens Floral Custom Cute Roshe Run Zwn5OqA
more_vert
 • open_in_new Link naar #bron#
 • warning Vraag om herziening
Al in 1967 is de noodtoestand afgekondigd en nooit meer herroepen.
expand_more As long ago as 1967 a state of emergency was declared and has never been revoked.
more_vert
 • open_in_new Link naar #bron#
 • warning Vraag om herziening
In een dergelijk geval zal aan de hand van de veiligheidsbepalingen van de richtlijn de inhoud worden gewijzigd of herroepen.
In such a case, the safety provisions of the directive will be used to modify or revoke the consent.
more_vert
 • open_in_new Link naar #bron#
 • warning Vraag om herziening
Niemand kan dit artikel zomaar herroepen.
This article cannot be revoked on anyone’ s whim.
herroepen (ook: annuleren, ontbinden, terughalen, afzweren)
Adidas nl Fluweel Vergelijk Heren amp; Schoenen Koop Kleding 1rgq1OZWw
volume_up to abjure {ww.}
herroepenSchoenen Suède 582337 Dames Prada Laarzen (ook: intrekken, ongedaan maken)
volume_up to retract {ww.}
more_vert
 • open_in_new Link naar #bron#
 • warning Vraag om herziening
Welke macht zou het Europees Parlement er vandaag toe kunnen bewegen zijn besluit gedeeltelijk te herroepen?
On what strength would the European Parliament retract it partially today?
herroepen (ook: terugtrekken, terugkomen op)
volume_up to recant {ov.ww.}
Voorbeeldzinnen

Voorbeeldzinnen voor "herroepen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchAl in 1967 is de noodtoestand afgekondigd en nooit meer herroepen.Joeltdugan Netherland Nike Uitverkoop Sneakers Tennis ZXp18U1
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
As long ago as 1967 a state of emergency was declared and has never been revoked.
DutchDan weten we tenminste waarover we stemmen en hoe we een besluit kunnen herroepen.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
In that way, we shall at least know what we are voting on and how we can overturn a decision.
DutchDie mening hebben zij daarna echter aan de hand van hun eigen voorstel herroepen.
Alles Shoptagr Met Leren Enkellaarsjes Hak Print Bekijken En w4v6qCH4
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
This assessment was finally reaffirmed in its own proposal.
DutchWij moeten het recht hebben om een uitvoeringsmaatregel te herroepen.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
We should have the right to call back an implementing measure.
DutchConsumenten dienen voor geleverde diensten te betalen indien zij het contract herroepen.
more_vert Consumers must pay for services rendered if they withdraw.
DutchIk weet zeker dat ze zullen adviseren de wet te herroepen.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
I think I could guarantee they would recommend the act be repealed.
DutchDe mogelijkheid om besluiten te herroepen valt dus onder het thema betrekkingen met het Parlement.
more_vert In the discussion on the relationship with Parliament, the call-back problem lies in this context.
DutchIk kan wel zeggen dat er geen voorstel van de Commissie komt om het huidige stelsel te herroepen.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
What I can say is that there will be no proposal from the Commission to overrule the current system.
DutchDe Verenigde Staten hebben, zoals bekend, het Statuut ondertekend, maar ze hebben hun ondertekening herroepen.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
As is well known, the United States signed the statute, but has withdrawn its signature.
DutchHet doodvonnis tegen de heer Öcalan moet worden herroepen.
more_vert The death sentence against Mr Öçalan must be lifted.
DutchHet is niet mijn gewoonte mijn uitspraken te herroepen, omdat ik er altijd goed over nadenk voordat ik ze doe.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
I am not in the habit of withdrawing my statements because I usually consider them at length before making them.
DutchNiemand kan dit artikel zomaar herroepen.
more_vert This article cannot be revoked on anyone’ s whim.
DutchWe hebben nu de inhoud van het ontwerpstatuut waar we in de vorige ronde voor gestemd hebben, weer herroepen en danig overhoop gehaald.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
We have overruled and mixed up what we have voted for in the draft Statute by the previous vote.
Dutch
Schoenen Dames 582337 Laarzen Suède Prada 1HHS4dxUqw Schoenen Dames 582337 Laarzen Suède Prada 1HHS4dxUqw
In mijn verslag wordt nadrukkelijk gesteld dat het besluit van augustus samen met enkele andere besluiten dient te worden herroepen.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
My report specifically states that the August Decision should be repealed along with other decisions.
DutchAls het continu mogelijk is besluiten te herroepen, speelt het Parlement uiteindelijk een strikt uitvoerende rol.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
If there is always this possibility of call-back, Parliament will obviously end up taking on a strictly executive function.
DutchHet is herroepen.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
It's been reassigned.
DutchHet is duidelijk dat de beloften die de verschillende partijen zijn aangegaan niet dienen als startpunt om op voort te kunnen bouwen, maar in feite worden herroepen.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
It is clear that commitments entered into by various parties, instead of being built upon, are in fact being reversed.
Dutch- De rapporteur stelt voor de bevoegdheden van het Hof van Justitie uit te breiden door artikel 68 van het EG-Verdrag te herroepen.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
. – The rapporteur sought to propose that the Court of Justice should have its competence broadened through the revocation of Article 68 of the EC Treaty.
DutchIn de eerste plaats is de verordening van 91 van kracht, zij is niet herroepen door een door het Parlement en de Raad goedgekeurde rechtsakte.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
First of all, the 1991 Regulation is still in effect and it has not been revoked by any legal act approved by the European Parliament or by the Council.
Dames Voorjaar Adidas Nieuwe Van 2017 Zwart Schoenen Originals FzzBxUw
DutchAmendement 17 verbiedt het herroepen van betalingsopdrachten of van opdrachten tot effectentransacties wanneer de insolventieprocedure reeds geopend is.
more_vert
 • open_in_new Link naar bron
 • warning Vraag om herziening
Amendment No 17 states that payment orders or orders for securities transactions may not be revoked after the opening of insolvency proceedings.
Dutch
 • herpolijsten
 • herpositionering
 • herprinten
 • herproberen
 • herprogrammeren
 • herrie
 • herrieschopper
 • herrieschopperij
 • herrijzen
 • herrijzing
 • herroepen
 • herroeping
 • herroepingsrecht
 • herscheppen
 • herschepping
 • herschikken
 • herschikking
 • herschikt
 • herschrijven
 • hersen-
 • hersenaandoening

Meer vertalingen in het bab.la Engels-Nederlands woordenboek.

Galgje Galgje Zin in een spel? Of liever nieuwe woorden leren? Waarom doe je het niet allebei! Nu spelen
Prada Laarzen Suède Schoenen 582337 Dames
Leven in het buitenland Leven in het buitenland Alles wat je moet weten over het leven in een nieuw thuisland. Meer lezen
Uitdrukkingen Spreek als een moedertaalspreker Handige zegswijzen en uitdrukkingen vertaald vanuit het Nederlands naar 28 talen. Uitdrukkingen